Reklam

Pre-Test, Post-Test gibi Reklam Araştırmaları

Kalitatif

Detaylı Odak Grup Araştırmaları

Marka Sağlığı

Markanızın Sağlığı için Gerekli Araştırma

Ad Hoc ve Diğer

Ad Hoc, U&A ve Diğer Araştırma

Araştırma


İBE, araştırma modellemelerinde kanıtlara kulak veriyor, uzman bilgisini deneyimle harmanlayarak kararlarda başarıya ulaşma olasılığını artırıyor. İBE’de bu yaklaşımı kısaca “Bilimi Seç, Kanıta Bak!” diyerek özetliyoruz. Markanızın doğru konumlandırmayla hedeflediğiniz imaja ulaşabilmesi için reklam etkileri ve tüketici davranışları kapsamında kantitatif ve kalitatif araştırma hizmetleri sunuyor, araştırmaları özel amaç ve istekleriniz doğrultusunda hazırlıyoruz.

Başvuru Formu