Araştırma ve Stratejik Aksiyon Raporlama

İBE, araştırma modellemelerinde kanıtlara kulak veriyor, uzman bilgisini deneyimle harmanlayarak kararlarda başarıya ulaşma olasılığını artırıyor. İBE’de bu yaklaşımı kısaca “Bilimi Seç, Kanıta Bak!” diyerek özetliyoruz. Markanızın doğru konumlandırmayla hedeflediğiniz imaja ulaşabilmesi için reklam etkileri ve tüketici davranışları kapsamında kantitatif ve kalitatif araştırma hizmetleri sunuyor, araştırmaları özel amaç ve istekleriniz doğrultusunda hazırlıyoruz.

Reklam

Pre-test, post-test gibi reklam araştırmaları  hizmetlerimiz…

Kalitatif

Detaylı odak grup araştırmaları hizmetlerimiz…

Marka Sağlığı

Markanızın sağlığı için gerekli araştırma hizmetleri…

Ad Hoc ve Diğer

Ad hoc, U&A ve diğer araştırma hizmetlerimiz…