HR Management in Digital Transformation -
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
courses

HR Management in Digital Transformation

Teacher

Deniz Taşçı

Category

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Dijital teknolojilerin gelişimi son yıllarda kurumları üretim süreçlerinden karar alma mekanizmalarına kadar her alanda değişime zorlamıştır. COVID-19 ile birlikte daha hızlı esmeye başlayan bu değişim rüzgarına uyum sağlamak için kurumların, özellikle organizasyonel yapılanma konusunda geleceklerine yatırım yapmaları ve çalışan yaşam döngüsünde ortaya çıkan ihtiyaçlara cevap vermeleri gerekmektedir. Dijital Dönüşümde İK Yönetimi eğitim programı, iş dünyasındaki uygulamalarla kavramsal konuları anlatırken, İK'nın değişen rolü ve dijital dönüşümdeki yeni yaklaşımlara odaklanır. Bu eğitim programı İK profesyonelleri ve yeni mezunlar için tasarlanmıştır.

Our Main Teachers

Deniz Taşçı

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi
VIEW PROFILE

Lisans derecesini 1982 yılında Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünden, yüksek lisans derecesini 1985 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyonu bilim dalından, doktora derecesini ise Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi ve Organizasyonu bilim dalından 1993 yılında almıştır. Öğrenen örgütler, ağ tipi örgütler, iletişim yönetimi, sanal örgütler ve insan […]

Price : Free

Question