İstatistik ve SPSS - İletişim Bilimleri Enstitüsü

Login

Register

Login

Register

13-10-2021

20 Saat 7 Hafta (14 Saat)

kişi başı /

752

Ana Sayfa Eğitimler

İstatistik ve SPSS

İstatistik ve SPSS

Eğitmen

Prof. Dr. Kemal Suher

Kategori

Araştırma / Veri Analizi

Eğitime Katılanlar

Henüz katılımcı yok.

Modul 1- 1-)Bilimsel Araştırma: a-)Araştırmada Analiz Birimleri b-)Araştırmada Zaman Boyutu c-)Araştırma Tasarımı 2-)Problem Tanımlama: a-)Literatür Taraması b-)Değişkenler c-)Hipotez 3-)Kavramsallaştırma ve Operasyonelleştirme(Ölçme): Ölçme Düzeyleri ve Veri Analizindeki Önemi 4-)Güvenilirlilik ve Geçerlilik 5-)Evren ve Örnekleme Yöntemleri 6-)Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri: a-)Nicel(Kantitatif Araştırma Yöntemleri) b-)Deney Yöntemi c-)Anket Türleri d-)Anket Soru Türleri e-)Nitel(Kalitatif Araştırma Yöntemleri) f-)Odak grup g-)Kalitatif Araştırma Soru Türleri 7-)Veri Analizine Yönelik Temel Kavramlar: a-)Betimleyici İstatistik b-)Frekans Dağılımları c-)Merkezi Eğilim Ölçüleri(Ortalamalar, Dağılım Ölçüleri) d-)Çıkarımsal İstatistik e-)Normal Dağılım f-)Standart Normal Dağılım g-)Hipotez Test 8-)Nicel Veri Analizlerinin Sınıflandırması(Hangi Veri ile Hangi Hipotez Testi Yapılır): Fark Testleri ve İlişki Testleri 9-)SPSS Programın Tanıtımı(Genel Menü ve Veri Girişi)

Modul 2- 1-)Temel Fark Testleri(Parametrik Testler ve Parametrik Olmayan Testler) 2-)Normallik Varsayımları (Normallik Varsayımının Nedenleri/Normalliğin Değerlendirilmesi/Histogram/Steam and Lead Plot/Box Plots/P-P Plots-Q-Q Plots/Eğiklik ve Basıklık) 3-)Ki-Kare(Temel Varsayımlar/Yate’s Correction/Ki-Kare Uyum İyiliği) 4-)T-Testi (Temel Varsayımlar/Tek Örneklem T-Testi/Bağımsız Örneklemler T-Testi/Mann Whityney U Testi/Eşleştirilmiş Örneklemler T-Testi/Wilcoxon İşaret Sıralama Testi/Mc-Namer Testi) 5-)Anova(Tek Yönlü Varyans Analizi): Temel Varsayımlar/Post-Hoc Testleri/Kruskal-Wallis Testi

Modul 3- 1-)Korelasyon/Regresyon/Hiyerarşik Regresyon: a-)Korelasyon b-)Regresyona Giriş c-)Varsayımlar d-)Basit Regresyon e-)Çoklu Regresyon f-)Çoklu Regresyon g-)Hiyerarşik Regresyon 2-)Faktör Analizi: a-)Açıklayıcı Faktör Analizi b-)Faktör Analizi Varsayımları c-)Monte Carlo d-)SPSS Çıktısının Yorumlanması e-)Değişkenlerin Faktörleri Atanması f-)Yeniden Kodlama g-)Cronbach’s Alpha h-)Faktör Skoru Hesaplama Yöntemleri ı-)Faktör Analizi Süreci/ Akışı/ Örnek Raporlama 3-)Örnek veriler Üzerinden Fark ve İlişki Testi Örnekleri Uygulamalı Çözümleri

Modul 4-SPSS Uygulamaları

Yorumlar

Henüz yorum eklenmemiş.

Eğitim Detayları

Eğitim Tarihi: 

  • 22 Mayıs Cumartesi,
  • 23 Mayıs Pazar, 29 Mayıs Cumartesi,
  • 30 Mayıs Nisan Cumartesi (10.30-15.30)
  • Toplam 20 saat
  • Eğitim sonunda sınav ve (dijital, paylaşılabilir) sertifika imkanı
 

Eğitimenler Hakkında

29 Mart 1971 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlkokul eğitimini 1977-1982 tarihleri arasında Özel Kalamış İlkokul’unda, ortaokul ve lise eğitimini 1982-1989 yılları arasında Özel Doğuş Kolej’inde tamamladı. Lisans derecesini 1989-1994 tarihleri arasında Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Reklamcılık ve Halkla İlişkiler bölümünden aldı. Aynı üniversiteden Reklamcılık alanında yüksek lisans ve doktoradan mezun oldu. Doktora derecesini 2003 yılında, “Sosyo-ekonomik Statü […]

Fiyat : 752 ₺

Lokasyon : Online

SORU SOR