Sürdürülebilir Süreç Yönetimi Eğitimi -
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
courses

Sürdürülebilir Süreç Yönetimi Eğitimi

Eğitmen

İletişim Bilimleri Enstitüsü

Kategori

Kurumsal Eğitimler Yöneticilik Programları

Eğitime Katılanlar

Henüz katılımcı yok.

Yorumlar

Henüz yorum eklenmemiş.

Günümüzde değişen yönetim anlayışı ile, şirketlerde çalışmaların standartlara uygun yapılmasının önemi artmıştır. Standartlaştırmanın temel şartlarından birisi de “Süreç Yönetimi” dir. Doğru tanımlanmış ve doğru uygulanan süreçler, iş yapış biçimini standartlaştıracağı gibi süreçlerin performans sonuçlarını da ortaya koyarak yöneticilerin önünü açar ve doğru karar verilmesini sağlar. *Eğitim sonunda sertifika verilmektedir.

Modül 1 – Süreç Yönetimine Giriş:

a-)Yönetim Alanındaki Gelişmeler ve Süreçler
b-)Organizasyon Yapısı ve Süreç Yönetimi
c-)Süreç Yönetimi Yaşam Döngüsü
d-)Strateji ve Strateji Yönetimine Genel Bakış
e-)Entegrasyonda Süreçlerin ve Süreç Yönetiminin Önemi

Modül 2- Süreç Kavramı:

a-)Süreçlerin Tanımlanması
b-)Süreçlerin Mevcut durumunun Değerlendirilmesi
c-)İş Süreçleri, Destek Süreçleri ve Yönetim Süreçleri

Modül 3-Süreçlerin Tanımlanması ve İyileştirilmesi:

a-)İş Süreçleri, Destek Süreçleri ve Yönetim Süreçleri
b-)Süreçlerin Tasarımı(Tanımlanması)
c-)Fonksiyonel Yapıda Süreçlerin Yönetimi
d-)Süreçlerin İlişkilendirilmesi
e-)Süreç Hiyerarşisi
f-)Süreç İş Akış Şeması Çizilmesi (Gene-Sarson Tekniği)
g-)Süreç İyileştirme Yöntemleri
h-)Süreçlerin Yeniden Tasarlanması: Metodoloji
ı-)İyileştirilecek Süreçlerin Seçiminin Önemi ve Yöntemi

Modül 4-Süreç Performans Ölçümü:

a-)Ölçmenin Amacı
b-)Süreç Performans Ölçümleri
c-)Kilit Performans Göstergeleri
d-)Performans Ölçümünde Dört Boyut
e-)Performans Ölçümünde Finansal, Müşteri, Süreç ve Öğrenme, Gelişim Perspektifi
f-)Toplam Kalite Yönetimi ve Süreç Yönetimi İlişkisi

Modül 5-Süreçlerin Dokümantasyonu:

a-)Fonksiyonel Akış Şemaları
b-)Değer Akış Şeması
c-)Coğrafi Akış Şeması
d-)Doğrusal Akış Şeması

Bu eğitimle ne kazanacaksınız?

Katılımcıların, kendi kuruluşlarının süreçlerini; belirleyebilir, iş süreçleri, destek süreçleri ve yönetim süreçleri olarak sınıflandırabilir, tasarlayabilir, yönetmek üzere sistem kurabilir, ilişkilendirerek süreç haritaları çizebilir, hiyerarşik olarak alt kademelere kadar yayabilir düzeye gelmelerini sağlamaktır.

Eğitimenler Hakkında

Prof.Dr. Ali Atıf Bir tarafından kurulan enstitü, kanıt, sonuç ve çözüm odaklılığıyla eğitim, araştırma ve yönetim, pazarlama ve marka danışmanlığı dünyasına farklı bir yaklaşım getiriyor. Kısıklı’daki enstitü kampüsünde 5 derslik, 1 disruptive toplantı odası, 1 youtube ve fokus grup araştırma laboratuvarı ve ortak çalışma alanı bulunuyor. Enstitüde üst seviye bireysel ve kurumsal yönetim, iletişim, pazarlama, […]

Fiyat : 1 Belirtilmemiş ₺

SORU SOR