Yöntemimiz

İBE çalışmalarında temel olarak kurucumuz Prof. Dr. Ali Atıf Bir tarafından geliştirilen Future Design Clinic (FDC) yöntemini kullanıyoruz.

Gelecek Tasarımı Kliniği, İBE’nin işletmelerin sorunlarını stratejik analiz etme ve çözüm üretme yöntemi. Şirketin karar vericilerinin, 1-2 günlük toplantılarda delfi tekniğiyle bir araya getirilerek “kök” sorunları ortaya koymaları ve çözüm üretmeleri sağlanıyor. Ortaya çıkan çözüm projeleri daha sonra uzman akademisyenlerle takip ediliyor ve istenen sonuçlar elde edilene kadar ekiplerle birlikte çalışılıyor. GTK bugüne kadar 30 ayrı şirkette, 50’den fazla toplantıyla uygulanmış ve birçok şirketin büyüme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmuştur. GTK’nın yanı sıra, ikna amaçlı kullanılan mesajlarda satışa engel olan unsurların belirlenerek itirazlara yol açmayan anahtar mesajların geliştirilmesi için SAAT(Satış Artırma Arama Toplantısı) ve IDEALS yöntemlerinden yararlanıyoruz. Metafor analizi gibi kalitatif araştırma yöntemleriyle bulgularımızı derinleştiriyoruz.

Çözümlerimiz

Akademik danışmanlarımız ve sektörel deneyimimizle sorunlarınızı şu alanlarda çözüyoruz:

Reklam, Marka, Kurumsal
İletişim ve Aktivasyon

Pazarlama, Satış ve
Müşteri Deneyimi

Organizasyon, Kültür
ve Dönüşüm

İBE’de sizlere, stratejik marka yönetimi, reklam verimliliği, medya planlaması, müşteri deneyimi ve kurumsal kültür değişimi gibi farklı alanlarda çözümler sunuyoruz. Ürününüzü güvenilir bir “marka” seviyesine çıkarmanıza veya markanızın imajını ve farkındalığını artırarak tüketicinin zihninde ayırt edilen bir titreşim yaratmanıza yardımcı oluyoruz. Sizlere, artan marka değerinizle birlikte rekabet avantajı kazandırıyoruz. Kurumsal performans, davranış ve iletişim üçgenine dikkat ederek itibarınızı gözetiyor, paydaşlarla olan ilişkilerinizi güçlü tutuyoruz. Kurumun misyonu ve vizyonu üzerine inşa edilmiş olan kültürün küreselleşme ve dijital teknolojinin de etkisiyle değişmesi gerekiyorsa, kurumun değerlerini gözden geçirerek dönüşümü başlatıyoruz. Değişimi yönetirken yanınızda yer alıyoruz. Detaylı bilgi ve daha fazlası için bize yazabilirsiniz…