Organizasyon, Kültür ve Dönüşüm - İletişim Bilimleri Enstitüsü

Login

Register

Login

Register

Önce Vicdan Yönetimi

Sürdürebilirlik, amaç odaklı işletme veya toplumsal değer üreten bir firmaya dönüşmek için işletmelere vicdanlarını dinlemeye yardımcı oluyoruz. Önce Vicdan Yönetimi yaklaşımını İBE Future Design Clinic (FDC) yöntemiyle tüm paydaşların katılımıyla başlatıp daha sonra farklı yöntemlerle kurum kültürünüze en uygun şekilde “Önce Vicdan” amacınızı bulmaya, uygulamaya ve yaşatmaya yardımcı oluyoruz.

İLETİŞİME GEÇİN

Dijital Kültürel Dönüşüm

İBE Future Design Clinic (FDC) Yöntemi ile kurumun misyon, vizyon, değerleri, değişen çevre ve kanal yapısı yeni dijital çağı göz önüne alınarak gözden geçirilir. SWOT’tan yola çıkılarak hedefler incelenir ve kurumun geleceğine yönelik işletme fonksiyonlarındaki “ihtiyaçlar” belirlenir. Geleceğe yönelik pazarlama/satış odaklı bir “dünya” hipotetik olarak kurulur. Kurulacak ekiplere koçluk yapılarak “yeni ya da uyarlanmış dünyanın” hayata geçmesi için yapılan çalışmalar denetlenir, kültür değişimi gerekiyorsa kültür kodları çıkarılarak istenen yönde değişiklik için değişim programı uygulanır.

İLETİŞİME GEÇİN

Vizyon Değer Belirleme ve Kültür Değişimi

İBE Future Design Clinic (FDC) Yöntemi ile kurumun misyon ve vizyonu gözden geçirilir. Kurumun DNA’sındaki değerler ortaya çıkarılarak tanımlaması yapılır. Bulunan değerlerin hayata geçirilmesi için senaryo çalışması yapılır ve kurulan ekipler yardımıyla değerlerin tüm kurumca benimsenmesi; gerektiğinde kültür değişim programları uygulayarak sağlanır.

İLETİŞİME GEÇİN

E-Ticaret Marketing ve Perakende Dönüşümü

Alışverişe çıkan kişinin alışkanlıkları farklıdır. Dijital dönüşüm bu farklılıkları daha da farklı hale getirmektedir. İBE Türkiye’de shopper marketing’in akademik olarak çalışılmasının öncülerindendir. İBE Satış Arttırma Arama Toplantısı (SAAT) Yöntemi ile geleneksel ve dijital perakendecilik uygulamalarını masaya yatırır, satışın gerçek anındaki satış ve iletişim mesajlarını etkili hale getirir.

İLETİŞİME GEÇİN

Diğer Dönüşüm Çözümleri

- Sürdürülebilirlik Dönüşüm,
- Dijital Dönüşüm,
- İleri Veri Analitiği ile Yönetim

İLETİŞİME GEÇİN