İşveren Markalaması

İşveren markalaması, yakın zamanda kurum içi çalışanların, kurum dışındaki potansiyel yeteneklerin ve ilişkili tüm paydaşların kurumla ilişkilerinde belirleyici bir faktör olarak önem kazanmıştır. Çalışmalarımız doğrultusunda İBE Future Design Clinic (FDC) yöntemi ile kurumun misyon ve vizyonu gözden geçirilir. Kurumun ve markalarının DNA’sındaki “öz” ortaya çıkarılarak “söze” dönüştürülür. Bulunan sözün hayata geçirilmesi için iç temas noktaları belirlenir ve kurulan ekipler yardımıyla “sözün” tüm kurumca benimsenmesi; gerektiğinde kültür değişimi sağlanarak uygulanır.

İLETİŞİME GEÇİN