Pazarlama, Satış ve Müşteri Deneyimi - İletişim Bilimleri Enstitüsü

Login

Register

Login

Register

Bilimsel Medya Planlama ve Denetimi

İBE, medya planlamasındaki 25 yıllık deneyimiyle “Hangi hedefe yönelik, hangi medya, ne kadar, hangi sıklıkla ve hangi fiyattan kullanılmalı?” “Ne kadar “Risturn” alınmalı?” gibi sorulara kolaylık ve kesinlikle yanıt verir.

Reklam bütçesinin hedeflere uygun bir şekilde kullanılması ve harcanan her kuruştan içeriğe göre en yüksek faydayı sağlamak için markanın kendi medya planlama şirketiyle veya birlikte seçilen uygun bir şirket ile çalışılır. Kampanyalar haftalık takip edilerek düzeltmeler yapılıyor, planlamanın çalışmadığı durumlarda reklamveren uyarılıyor ve bütçesinin geri kalanını sokağa atması engelleniyor. Post analizlerle hedeflerden sapmalar belirleniyor.

İLETİŞİME GEÇİN

AVM Pazarlaması ve Tanıtımı

Bir AVM’nin başarısı hedef kitlesine yönelik doğru mağaza karmasının belirlenmesi, bu karmanın gerçeğe dönüştürülmesi ve sürdürülmesi ile mümkündür. Realizasyon, AVM’nin nasıl pozisyonlandığının perakende sektörüne anlatılmasına, sürdürülme ise AVM’nin günlük insan giriş sayısının ve ortalama sepet büyüklüğünün, açıldığı günden itibaren pazarlama planına göre artırılmasına bağlıdır. İBE danışmanları, AVM’nin rontgenini çeker, analizini yapar ve ona “pazarlama ve pazarlama iletişimi” yolculuğunda “kılavuzluk” ederek söz konusu başarıyı sağlamayı garanti eder.

İLETİŞİME GEÇİN

Satış Mesajı Geliştirme ve Satış Yönetimi

İBE Satış Arttırma Arama Toplantısı (SAAT) Yöntemi ile satışçıların ikna amaçlı kullandıkları mesajlar ortaya çıkarılır ve satışa engel olan unsurlar belirlenir. İtirazlara yol açmayan anahtar mesajların geliştirilmesi için İBE IDEALS tekniği ile satış mesajı belirlenir ve tiyatro tekniği ile tüm satışçılara öğretilir. Satışçıların ikna yeteneği geliştirilir.

İLETİŞİME GEÇİN

Müşteri Deneyimi, Müşteri Mutluluğu ve Şikayet Yönetimi

Müşteri’nin hizmet ve ürünümüzü kullanırken yüzleştiği temas (deneyim) noktaları (touchpoints), müşteriyi mutlu eden özellikler, olgular ve şikâyet ettiği unsurlar aslında abartılacak konular değil. Eğer kurum içindeki karar vericiler tamamlayıcı uzmanlarla İBE Future Design Clinic (FDC) Yöntemi ile bir araya gelirlerse kısa süre içinde sorunsuz müşteri deneyimi ve şikâyet yönetimini sağlayacak “yapılacaklar listesini” oluşturabilir, önceliklendirebilir ve uygulama planlarını yapabilir. İşin geri kalanı, uygulamanın takibidir. Bu da firmanın kaynak aktarımına bağlı olarak hızla gerçekleştirilebilir.

İLETİŞİME GEÇİN

Müşteri Deneyimi Çözümlerimiz

- Dijital Müşteri Deneyimi
- Müşteri Deneyimi Yolculuğu

İLETİŞİME GEÇİN