Reklam, Marka, Kurumsal İletişim ve Aktivasyon Çözümlerimiz - İletişim Bilimleri Enstitüsü

Login

Register

Login

Register

Satan Reklam Yönetimi

Satan reklam yaratmak hem bilim hem de sanattır. Birçok reklam kampanyası/ reklam daha hedef seçimi bazında sorunlu olur. Ne söyleneceği ve nasıl söyleneceği doğru analizlerle ortaya çıkarılmadığı için reklamda başarı şansa bırakılır. Yatırımınızın kazanca dönüşmesi için (ROI) reklamın vadettiği ürün deneyimi, reklam mesajı ve hedef kitle birbirleriyle hizalanmalıdır. Bu uyumluluk sonucunda reklamda verimlilik yakalanır.

İLETİŞİME GEÇİN

Stratejik Marka Yönetimi (Büyüme/Canlandırma)

Stratejik Marka Yönetimi, markanızın kalabalık pazaryerinde rekabet avantajı sağlayarak diğer markalardan ayrılmasını mümkün kılar. Marka imajını ve farkındalığını artırarak marka değerine katkıda bulunmayı amaçlar. Marka değeri, stratejik marka yönetiminin merkezindedir. Rekabetin fiyatın ötesine geçtiği durumlarda, markanın insanların zihninde yarattığı titreşimin diğer markalardan ayrıştırıcı bir nitelik taşıması açısından çok önemlidir. Danışmanlığımız süresince marka yaratma, yönetme, büyütme, yeniden canlandırma, hedefleme ve pozisyonlama aşamaları, doğru marka araştırmaları ile bir plan dahilinde geliştirilir ve uygulanır.

İLETİŞİME GEÇİN

Kurumsal İletişim İtibar Yönetimi

Kurumsal İletişim ve İtibar Ölçümleriyle doğru konu yönetimi ve paydaş analizleri yapılarak iş sonuçlarına yönelik hedeflerin konulur. PR partnerlerinin seçimi yapılarak projelerin geliştirilmesi, uygulamanın denetlenmesi, sonuçların ölçülmesi ve kriz planı oluşturulmasını içerir. Kurumsal iletişim, kurum performansı ve davranışının aynı doğrultuda olması, itibarın ideal düzeye ulaşması için elzemdir. İyi itibar yönetimi, rekabet açısından sağlayacağı bariz faydanın yanı sıra, günümüzde iletişim teknolojilerinin de gelişimiyle birlikte her an yaşanabilen krizlerde şirketlerin dayanak noktasıdır.

İLETİŞİME GEÇİN

Kamu Spotu ve Sosyal Kampanya Yönetimi

Günümüzde kurumların, ekonomik faaliyetler ile toplumsal çıkarlar arasındaki dengeyi korumak için daha fazla sorumluluk almaları gerekiyor. “Önce Vicdan” diyen markalar artık çok daha ön planda. Markalardan, kendilerine kattıkları değer kadar, toplumsal bir amaca yönelik de fayda sağlamaları bekleniyor. Bu doğrultuda, toplumsal değer yaratmaya yönelik kamu spotu ve sosyal kampanyalarınız için alan seçiminden başlayarak uygulama sonrasına kadar çözüm hizmeti sağlıyoruz.

İLETİŞİME GEÇİN

İşveren Markalaması

İşveren markalaması, yakın zamanda kurum içi çalışanların, kurum dışındaki potansiyel yeteneklerin ve ilişkili tüm paydaşların kurumla ilişkilerinde belirleyici bir faktör olarak önem kazanmıştır. Çalışmalarımız doğrultusunda İBE Future Design Clinic (FDC) yöntemi ile kurumun misyon ve vizyonu gözden geçirilir. Kurumun ve markalarının DNA’sındaki “öz” ortaya çıkarılarak “söze” dönüştürülür. Bulunan sözün hayata geçirilmesi için iç temas noktaları belirlenir ve kurulan ekipler yardımıyla “sözün” tüm kurumca benimsenmesi; gerektiğinde kültür değişimi sağlanarak uygulanır.

İLETİŞİME GEÇİN