Yöntemlerimiz

İBE çalışmalarında temel olarak kurucumuz Prof. Dr. Ali Atıf Bir tarafından geliştirilen Future Design Clinic (FDC) yöntemini kullanıyoruz. Gelecek Tasarımı Kliniği, İBE’nin işletmelerin sorunlarını stratejik analiz etme ve çözüm üretme yöntemi.

 

Şirketin karar vericilerinin, 1-2 günlük toplantılarda delfi tekniğiyle bir araya getirilerek “kök” sorunları ortaya koymaları ve çözüm üretmeleri sağlanıyor. Ortaya çıkan çözüm projeleri daha sonra uzman akademisyenlerle takip ediliyor ve istenen sonuçlar elde edilene kadar ekiplerle birlikte çalışılıyor. GTK bugüne kadar 30 ayrı şirkette, 50’den fazla toplantıyla uygulanmış ve birçok şirketin büyüme hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmuştur.

 

GTK’nın yanı sıra, ikna amaçlı kullanılan mesajlarda satışa engel olan unsurların belirlenerek itirazlara yol açmayan anahtar mesajların geliştirilmesi için SAAT (Satış Artırma Arama Toplantısı) ve IDEALS yöntemlerinden yararlanıyoruz. Metafor analizi gibi kalitatif araştırma yöntemleriyle bulgularımızı derinleştiriyoruz.