Dijital teknolojilerin gelişimi son yıllarda tüm kurumları üretim süreçlerinden karar alma mekanizmalarına kadar her alanda değişime zorluyor. COVID-19 ile birlikte daha hızlı esmeye başlayan bu değişim rüzgarına uyum sağlayabilmek için kurumların organizasyonel yapılanma başta olmak üzere, işlerin geleceğine yatırım yapması ve çalışan yaşam döngüsünde ortaya çıkan ihtiyaçlara yanıt verebilmesi gerekiyor. Dijital Dönüşümde İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimi, dijital dönüşümde İnsan Kaynaklarının değişen rolüne ve yeni yaklaşımlara odaklanarak kavramsal konuları iş dünyasındaki uygulamalarla birlikte ele alan zengin bir eğitim içeriği sunuyor.

Eğitimin ilk dersi ücretsiz!

Eğitim Süresi: 3 saat x 5 hafta

Misafir Hoca: Prof. Dr. Deniz Taşcı, Anadolu Üniversitesi İletişim Yönetimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Eğitmen: Bahattin Aydın, Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı

Online eğitim ücreti: 656 TL (KDV dahil). Kredi kartına 12 aya kadar taksit imkanı. Eğitim en az 10 kişi ile yapılacaktır!

Bu eğitim kimin için:

İK Profesyonelleri

Üniversite Öğrencileri

Yeni Mezunlar

Kaynakça/Okuma Listesi

Armstrong, M. & Taylor, S. (2014). Armstrong’s Handbook Of Human Resource Management Practice, Kogan Page Limited, United Kingdom.

Dessler, G. (2016). Human Resource Management, Pearson, The United States of America.

Noe, R., Hollenbeck, J., Gerthart B., Wright P. M. (2015). Fundamentals Of Human Resource Management, McGraw-Hill Education, The United States of America.

Bingöl, D. (2010). İnsan kaynakları yönetimi. Beta.

Detaylı Program

Modül 1

Giriş: İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Kavramları ve Tarihsel Gelişimi

Dijital Dönüşümde İK’nın Yeni Rolü ve Yapısal Değişimi

İşe Alım & Oryantasyon

İşe Alım & Oryantasyon Süreçleri

Dijital Dönüşümde Yeni Uygulamalar, Yeni Yetkinlikler

İşe Alım Süreçlerinde Büyük Verinin Gücünden Faydalanmak

İş Dünyası Perspektifi

Şirketlerde Çalışan Yaşam Döngüsünün Başlangıcı

Doğru Yeteneklerin Kazanımında Büyük Verinin Rolü

Oryantasyon Süreçlerinin Dijitalleşmesi

Modül 2

İş Analizi, İnsan Kaynakları Planlaması ve Organizasyon Yapılarına Yeni Yaklaşımlar

İş Analizi

İnsan Kaynakları Planlaması

Organizasyon Yapılarına Yeni Yaklaşımlar

Yeni Çalışma Modelleri (Sanal Örgütler, Startup, Gig ekonomisi)

Çevik Organizasyonlar Oluşturmak

İş Dünyası Perspektifi

Büyük Organizasyonların Verimli Yönetimi

İnsan Kaynaklarında Yedekleme Yönetimi

Şirketler Geleceğin Çalışma Modellerine Nasıl Hazırlanıyor

Modül 3

Performans Yönetimi ve Ücretlendirme

Performans Yönetimi

Ücretlendirme

Ücretlendirme Politikaları

Yeni Nesil İş Yönetim Sistemleri ve OKR Modeli

İK Analitiği ve İş Zekâsı

İş Dünyası Perspektifi

Performans Yönetimine Bütünsel Yaklaşım

Yüksek Performans Kültürü Oluşturmak

İK Analitiği ile İçgörüleri Doğru Okumak

Modül 4

Kariyer Planlama, Yetenek Yönetimi, Eğitim ve Gelişim

Kariyer Planlama

Kariyer kuşakları ve yönetimi

Yetenek Yönetimi

Yeni Yetenekleri Keşfetmek

Dijitalleşen Dünyada İşveren Markası

Eğitim ve Geliştirme

İş Dünyası Perspektifi

21. Yüzyıl Yetkinliklere Yatırım Yapmak

Genç Yetenek Programları

Eğitim & Gelişim Programlarının Dijitalleşmesi

Modül 5

Çalışan Deneyimi ve Farklılıkların Yönetimi

Dijital Dönüşümde Çalışan Deneyimini Yönetmek

Çalışan Bağlılığı

İç İletişim

İşten çıkarma

Farklılıkların Yönetimi

Kariyer sorunları (Cam Tavan Sendromu vb)

İş Dünyası Perspektifi

Çalışan Deneyimini Uçtan Uca Yeniden Tasarlamak

Şirketlerde Çalışan Yaşam Döngüsünün Sona Ermesi

Global Şirketlerde Çeşitliliği Yönetmek

Değerlendirme

Yaklaşan Eğitim Programları

Sosyal Medya ve Topluluk Yönetimi

Araştırma Nasıl Okunur?