Modul 1- 1-)Bilimsel Araştırma: a-)Araştırmada Analiz Birimleri b-)Araştırmada Zaman Boyutu c-)Araştırma Tasarımı 2-)Problem Tanımlama: a-)Literatür Taraması b-)Değişkenler c-)Hipotez 3-)Kavramsallaştırma ve Operasyonelleştirme(Ölçme): Ölçme Düzeyleri ve Veri Analizindeki Önemi 4-)Güvenilirlilik ve Geçerlilik 5-)Evren ve Örnekleme Yöntemleri 6-)Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri: a-)Nicel(Kantitatif Araştırma Yöntemleri) b-)Deney Yöntemi c-)Anket Türleri d-)Anket Soru Türleri e-)Nitel(Kalitatif Araştırma Yöntemleri) f-)Odak grup g-)Kalitatif Araştırma Soru Türleri 7-)Veri Analizine Yönelik Temel Kavramlar: a-)Betimleyici İstatistik b-)Frekans Dağılımları c-)Merkezi Eğilim Ölçüleri(Ortalamalar, Dağılım Ölçüleri) d-)Çıkarımsal İstatistik e-)Normal Dağılım f-)Standart Normal Dağılım g-)Hipotez Test 8-)Nicel Veri Analizlerinin Sınıflandırması(Hangi Veri ile Hangi Hipotez Testi Yapılır): Fark Testleri ve İlişki Testleri 9-)SPSS Programın Tanıtımı(Genel Menü ve Veri Girişi) - İletişim Bilimleri Enstitüsü

Login

Register

Login

Register

Modul 1- 1-)Bilimsel Araştırma: a-)Araştırmada Analiz Birimleri b-)Araştırmada Zaman Boyutu c-)Araştırma Tasarımı 2-)Problem Tanımlama: a-)Literatür Taraması b-)Değişkenler c-)Hipotez 3-)Kavramsallaştırma ve Operasyonelleştirme(Ölçme): Ölçme Düzeyleri ve Veri Analizindeki Önemi 4-)Güvenilirlilik ve Geçerlilik 5-)Evren ve Örnekleme Yöntemleri 6-)Nitel ve Nicel Araştırma Yöntemleri: a-)Nicel(Kantitatif Araştırma Yöntemleri) b-)Deney Yöntemi c-)Anket Türleri d-)Anket Soru Türleri e-)Nitel(Kalitatif Araştırma Yöntemleri) f-)Odak grup g-)Kalitatif Araştırma Soru Türleri 7-)Veri Analizine Yönelik Temel Kavramlar: a-)Betimleyici İstatistik b-)Frekans Dağılımları c-)Merkezi Eğilim Ölçüleri(Ortalamalar, Dağılım Ölçüleri) d-)Çıkarımsal İstatistik e-)Normal Dağılım f-)Standart Normal Dağılım g-)Hipotez Test 8-)Nicel Veri Analizlerinin Sınıflandırması(Hangi Veri ile Hangi Hipotez Testi Yapılır): Fark Testleri ve İlişki Testleri 9-)SPSS Programın Tanıtımı(Genel Menü ve Veri Girişi)