Modül 1 (Dijital Dönüşümde İK Yönetimi) - İletişim Bilimleri Enstitüsü

Login

Register

Login

Register

Modül 1 (Dijital Dönüşümde İK Yönetimi)

  • Giriş: İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Kavramları ve Tarihsel Gelişimi
  • Dijital Dönüşümde İK’nın Yeni Rolü ve Yapısal Değişimi
  • İşe Alım & Oryantasyon
  • İşe Alım & Oryantasyon Süreçleri
  • Dijital Dönüşümde Yeni Uygulamalar, Yeni Yetkinlikler
  • İşe Alım Süreçlerinde Büyük Verinin Gücünden Faydalanmak
  • İş Dünyası Perspektifi
  • Şirketlerde Çalışan Yaşam Döngüsünün Başlangıcı
  • Doğru Yeteneklerin Kazanımında Büyük Verinin Rolü
  • Oryantasyon Süreçlerinin Dijitalleşmesi