Modul 2- 1-)Temel Fark Testleri(Parametrik Testler ve Parametrik Olmayan Testler) 2-)Normallik Varsayımları (Normallik Varsayımının Nedenleri/Normalliğin Değerlendirilmesi/Histogram/Steam and Lead Plot/Box Plots/P-P Plots-Q-Q Plots/Eğiklik ve Basıklık) 3-)Ki-Kare(Temel Varsayımlar/Yate's Correction/Ki-Kare Uyum İyiliği) 4-)T-Testi (Temel Varsayımlar/Tek Örneklem T-Testi/Bağımsız Örneklemler T-Testi/Mann Whityney U Testi/Eşleştirilmiş Örneklemler T-Testi/Wilcoxon İşaret Sıralama Testi/Mc-Namer Testi) 5-)Anova(Tek Yönlü Varyans Analizi): Temel Varsayımlar/Post-Hoc Testleri/Kruskal-Wallis Testi - İletişim Bilimleri Enstitüsü

Login

Register

Login

Register

Modul 2- 1-)Temel Fark Testleri(Parametrik Testler ve Parametrik Olmayan Testler) 2-)Normallik Varsayımları (Normallik Varsayımının Nedenleri/Normalliğin Değerlendirilmesi/Histogram/Steam and Lead Plot/Box Plots/P-P Plots-Q-Q Plots/Eğiklik ve Basıklık) 3-)Ki-Kare(Temel Varsayımlar/Yate’s Correction/Ki-Kare Uyum İyiliği) 4-)T-Testi (Temel Varsayımlar/Tek Örneklem T-Testi/Bağımsız Örneklemler T-Testi/Mann Whityney U Testi/Eşleştirilmiş Örneklemler T-Testi/Wilcoxon İşaret Sıralama Testi/Mc-Namer Testi) 5-)Anova(Tek Yönlü Varyans Analizi): Temel Varsayımlar/Post-Hoc Testleri/Kruskal-Wallis Testi