Modul 3- 1-)Korelasyon/Regresyon/Hiyerarşik Regresyon: a-)Korelasyon b-)Regresyona Giriş c-)Varsayımlar d-)Basit Regresyon e-)Çoklu Regresyon f-)Çoklu Regresyon g-)Hiyerarşik Regresyon 2-)Faktör Analizi: a-)Açıklayıcı Faktör Analizi b-)Faktör Analizi Varsayımları c-)Monte Carlo d-)SPSS Çıktısının Yorumlanması e-)Değişkenlerin Faktörleri Atanması f-)Yeniden Kodlama g-)Cronbach's Alpha h-)Faktör Skoru Hesaplama Yöntemleri ı-)Faktör Analizi Süreci/ Akışı/ Örnek Raporlama 3-)Örnek veriler Üzerinden Fark ve İlişki Testi Örnekleri Uygulamalı Çözümleri - İletişim Bilimleri Enstitüsü

Login

Register

Login

Register

Modul 3- 1-)Korelasyon/Regresyon/Hiyerarşik Regresyon: a-)Korelasyon b-)Regresyona Giriş c-)Varsayımlar d-)Basit Regresyon e-)Çoklu Regresyon f-)Çoklu Regresyon g-)Hiyerarşik Regresyon 2-)Faktör Analizi: a-)Açıklayıcı Faktör Analizi b-)Faktör Analizi Varsayımları c-)Monte Carlo d-)SPSS Çıktısının Yorumlanması e-)Değişkenlerin Faktörleri Atanması f-)Yeniden Kodlama g-)Cronbach’s Alpha h-)Faktör Skoru Hesaplama Yöntemleri ı-)Faktör Analizi Süreci/ Akışı/ Örnek Raporlama 3-)Örnek veriler Üzerinden Fark ve İlişki Testi Örnekleri Uygulamalı Çözümleri