Eğitimler -
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
courses

Eğitimler

Melik Karabıyıkoğlu - Yöneticilikten Liderliğe Eğitimi

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • Yöneticiliğin temel 4 alanını görecek ve bu alanlarda neler yapılması gerektiğini anlayacak
 • Liderlik modelini benimsemek ve uygulamaya nasıl geçeceğinizi anlayacak
 • Kendini yönetmek için hangi becerileri geliştirmen gerektiğini görecek
 • 360 derece bir yönetim için hangi becerileri geliştirmenizin gerektiğini anlayacak
 • İş sonuçlarının etkilerini anlayacak ve işi yönetmek için hangi alanlarda gelişim göstermeniz gerektiğini anlayacak
 • İş önceliklerine göre beceri gelişim önceliğini yaparak iş alanlarındaki ihtiyaçları anlayacak
 • İş üstünde mentorluk alarak, eğitimin iş hayatına aktarımını sağlayacaksınız.
Ali Atıf Bir - Dijital Çağda Marka Yönetmek

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • “Marka Nedir?” sorusunun altını detaylıca doldurabilecek
 • Marka varlığı ve marka konumlaması kavramlarını öğrenecek
 • Marka değer zinciri oluşturabilecek
 • Marka pazarlama programı planlama ve uygulama yetkinliği kazanacak
 • Marka performansı ölçüm metriklerini kullanmayı öğrenecek
 • Dijital çağda marka varlığını korumayı ve büyütmeyi kavrayacak
 • Dijital çağda güçlü markalar yaratabilecek yetkinliğe erişecek
 • Ayırıcı marka varlıklarını uzun dönemde yönetebilmeyi öğreneceksiniz.
Dijital Pazarlama Eğitimi

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • Herkesin konuştuğu “dijital pazarlama nasıl yapılır?” konusunu detaylıca öğrenecek
 • Dijital ve CRM alanında deneyimli hocalarımızdan teorik ve uygulamalı eğitim alacak
 • Başarılı dijital reklam kampanyalarının vaka çalışmalarını ve analizlerini inceleyecek
 • Dijital Pazarlama Araçlarını tanıyacak ve uygulayabilecek
 • Hedeflenen iş sonuçları olan ve çıktılarını ölçümleyecek sosyal medya pazarlama kampanyaları yürütebilecek
 • Etkili dijital pazarlama sunumu yapabilecek
 • Tüketici yolculuğu oluşturabilecek
 • Deneyimli hocalarımızla vaka analizi ve soru-cevap imkanına sahip olacaksınız.

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • Sosyal medya yönetimine stratejik bir bakış açısı ile yaklaşacak
 • Sosyal medya mecralarının marka için fayda analizi ve sunduğu imkanları tanıyacak
 • Sosyal medya stratejileri geliştirecek
 • Sosyal medya araçlarını kullanarak iletişim planı kurgulayabilecek seviyeye geleceksiniz.
Diyetisyenlere Gıda Bilimi Sertifika Programı Eğitimi

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • Gıda güvenliğinin ne anlama geldiği ve önemini anlayacak
 • Gıda alanındaki riskler konusunda farkındalık kazanacak
 • Gıda alerjileri ve intoleransının ne olduğunu anlayacak
 • Gıda ve beslenme alanında bilimin nasıl işlediğini anlayacak
 • Gıda ve beslenme alanında medya haberlerini nasıl bir süzgeçten geçirilmesi gerektiğini kavrayacak
 • Gıda alanında güvenilir bilgi kaynakları ve risk iletişimi alanında farkındalık kazanacaksınız.
Güldifan Barış - Müşteri Mutluluğu ve Mutsuzlukların Yönetimi Eğitimi

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • Mutluluk kavramını müşteri-şirket-çalışan üçgeninde kavrayacak
 • Müşterinin şikayet etme sürecine nasıl girdiğini ve bu süreçte nasıl yol aldığını öğrenecek
 • Müşteri ile iletişim kurmada kolaylaştırıcı bir dil geliştirecek
 • Stresli olan şikayet yönetim süreci için duygusal bağışıklık kazanacak
 • Stratejik olarak şikayetlerin çözümü için yapılması gerekenleri yol haritası ile ortaya koyacak
 • Eğer ihtiyaç duyuyorlarsa kendi şikayet yönetim sistemlerini nasıl geliştirebileceklerine yönelik bir içgörü sağlayacak
 • Kurulu bir sistem içinde çalışıyorlarsa boşlukları görüp çözüm üretecek
 • Geleceğin müşteri mutluluğu ve tasarımı, şikayet yönetimi üzerine bir vizyon kazanacaksınız.
Melik Karabıyıkoğlu - Müşteriyi Yakalamak Eğitimi

Tüketiciyi Yakalamak

 

Başlangıç Tarihi: 20 Kasım Cumartesi
Eğitim Süresi: 32 Saat (8 Hafta)

 

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • Perakendeyi yönetmek için hangi detaylara hakim olmak gerektiğini anlayacak
 • Tek kanal, çok kanal ve çoklu kanal yaklaşımlarını görecek
 • Müşteriyi anlamak için nereye odaklanacağınızı öğrenecek
 • Bugünden itibaren geleceğin perakendeciliğine hazır mıyız ya da nasıl hazır olacağımızı görecek
 • Web, mobil, giyilebilir cihazlar üzerinden perakendecilik nasıl yönetileceğine dair bakış açısı kazanacak
 • Etkin satış noktası modelini anlayacak ve iş üstünde neden kullanacağınızı göreceksiniz.
Veri Temelli Dijital Pazarlama Eğitimi

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • Davranışçı ekonominin tüketici davranışları hakkında bize neler öğrettiğini anlayacak
 • Evrimci Psikoloji ve Evrimci Biyolojinin bulgularının pazarlamacılara gösterebileceği yolları kavrayacak
 • Gelişen sosyal veri teknolojilerinin, pazarlama stratejilerini nasıl değiştirdiğini anlayarak yorumlayabilme becerisini kazanacaksınız.
İstatistik ve SPSS dersi

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • Veri analizine yönelik temel kavramları öğrenecek
 • Temel fark testlerini kavrayacak
 • Korelasyon, regresyon, hiyerarşik regresyon kavramlarını kavrayacak
 • Faktör analizi yapma becerisini edinecek
 • SPSS uygulamaları ile öğrendiklerinizi pekiştireceksiniz.
Aysun Şabanlı - Mikro MBA: Müşteri Odaklı Pazarlama Eğitimi

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • Stratejik bir bakış açısıyla müşteri odaklı iş ve pazarlama stratejisi planlaması yapmayı öğrenecek
 • Kazanan projeler gerçekleştirmek için bir liderin edinmesi gereken stratejik bakış açısını edinecek
 • Farklılaşmış stratejik bir iş planı ile çalıştığınız pazara uygun vaka çalışmalarıyla uygulamalar yapacak
 • Yaptığınız işi daha stratejik bir bakış açısıyla yönetebilme becerisi elde edeceksiniz.

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • Oyun kültürü, tarihi gelişimi ve oyun endüstrisine dair bilgi edinecek
 • Rol Yapma oyunlarının mekaniklerini kavrayacak
 • Anlatının oyun dünyasında ne şekilde kullandığını ve oyunlara olan etkilerini, çıktılarını anlayacak
 • Bir oyunun temelini kurgulama bilgi ve becerisi edinecek
 • Oyunun algılanması, oyuncu deneyimi ve iyi bir deneyim sunmanın önemini görerek, gelecekte üretebilecekleri projelerde bu temel bilgileri kullanabilecek
 • Oyun ve oynamak kavramlarının beraberinde gelecek dahiliyet, motivasyon ve eğlence gibi temel kazanımları keşfedecek
 • Gündelik hayat ve oyun ilişkisine farklı bir perspektif ile yaklaşacak
 • İnsan algısı ile ilgili temel bilgileri kullanarak iş hayatlarında özellikle tasarım süreçlerinde farklılık yaratacak
 • Oyun tasarımı ve monetizasyon hakkında temel kavramlar, süreçlerin nasıl işlediği ve ileri kavramları anlayacak
 • Farklı endüstrilerden yöneticilere kadar, oyun sektör hakkında kalıcı ve geniş bir perspektife sahip olacak
 • Türkiye’deki (mobil ve diğer) oyun firmalarının başarısı hakkında aydınlatıcı bilgileri edinecek
 • Sektörel paydaşlar arasındaki var olan ilişkileri anlayacak
 • Potansiyel bir girişimci, iş ortağı veya yatırımcı olarak nasıl hareket etmek gerektiğini kavrayacak
 • Sık yapılan hataları ve başarılı iş modellerinin çalışma biçimlerini görebileceksiniz.
Suzan Duygu Bedir Erişti ve Sanem Odabaşı Proje Odaklı Yaratıcı Problem Çözme: A/r/tografi Eğitimi

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • Düşünceyi prototipleme becerisi kazanacak
 • Düşünceyi eyleme dönüştürme becerisi kazanacak
 • Düşünceyi politikaya dönüştürme becerisi kazanacak
 • Proje temelli ivme organize etmeyi ve sürdürmeyi öğrenecek
 • Kültürel inovasyonu kavrayacak
 • Kültürel kapsayıcılığı özümseyecek
 • Sosyal dönüşümü anlayacak ve kamu yararını gözetecek
 • Topluluk temelli dönüşümü yönetecek (etik-eşit)
 • Sosyal değişimde hayati paydaş olma yollarını keşfedecek
 • Yükselen topluluk değerlerini fark etme ve sektörel bağlamda değerlendirebilmeyi öğreneceksiniz.
Tüketiciyi Dinlemek : Araştırma Nasıl Okunur? Eğitimi

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • Araştırmaya hangi durumlarda başvurulacağını öğrenecek
 • Temel ve İkincil Data Analizini öğrenecek
 • Doğru hedef kitleyi belirleyecek
 • Araştırma Yöntemleri ve Kullanım Alanlarını öğrenecek
 • Fokus grup, derinlemesine görüşme, etnografi gibi kalitatif araştırma yöntemlerini ve ürün testleri, reklam testleri, tutum ve kullanım araştırmaları gibi kantitatif araştırma yapmayı göreceksiniz
 • Tüketici davranışlarını incelemeyi ve yorumlamayı öğreneceksiniz
Dijital Dönüşümde İnsan Kaynakları Yönetimi dersi

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • Dijital dönüşümde İK, işe alım ve oryantasyon dönüşümlerini kavrayacak
 • İş analizi, insan kaynakları planlaması ve organizasyon yapılarına yönelik geliştirilen yeni yaklaşımları öğrenecek
 • Performans yönetimi ve ücretlendirme arasındaki ilişkiyi kavrayacak
 • Kariyer planlama, yetenek yönetimi, eğitim ve gelişim alanlarında yetkinlik sahibi olacak
 • Çalışan deneyimini geliştirmeyi öğrenecek
 • Farklılıkların yönetimi alanını iş dünyasındaki uygulamalarla birlikte ele alacaksınız.
Postmodern Pazarlama Eğitimi

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • Yeni dönemin tüketim ve tüketici dinamiklerini anlayacak
 • Modern ve Postmodern anlayışlarını ve uygulamalarını bilecek
 • Tüketici odaklı pazarda postmodern yaklaşımla nasıl hareket edeceğini öğrenecek
 • Küreselleşme, postmodernizm ve dijitalleşme kavramlarının ilişkilerini ve birbirleriyle olan etkileşimlerinin sonuçlarını analiz edebilecek
 • Yapalım ve görelim anlayışını benimsemek, kuruma pazarda geri kalmamak uğruna uygulanan “yapıyormuş gibi görünme” çabasından çok daha fazla değer kazanacak
 • Edinilen postmodernist bakış açısını reklam, pazarlama ve iletişim alanlarında uygulayabilecek seviyeye geleceksiniz.

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

İçeriği:  Geniş kapsamlı olarak, dijital dönüşüme neden olan ekonomik dönüşümün
ve buna bağlı olarak ortaya çıkan Web 2.0 çağına değinilecek ilk modülde, ayrıca sosyal
medya platformları, verileri ve ürün/içeriğe dönük konumlanma, uzmanlarca tavsiye
edilen çeşitli stratejiler ve dikkate alınması gereken metriklerden söz edilecektir. İkinci
modülde, dijital pazarlamanın vazgeçilmez olgusu olan Arama Motoru Optimizasyonuna
(SEO) bir giriş yapılacaktır, böylece aslında Facebook ve Google Pazarlama için de bir
zemin sağlanmış olunacaktır. Üçüncü modülde, orta ve ileri düzey SEO bilgisi
paylaşılacaktır. Dördüncü modülde odaklanılacak konu dijital pazarlama pastasının büyük
kısmına hakim olan Google ve Facebook pazarlaması olacaktır. Platformların büyüklüğü,
panellerin kullanımı, çeşitli stratejiler, önemli metrikler ve kullanılması gereken önemli
araçlar üzerinde durulacaktır. Son bölümde ise, Google Ads üzerinden arama ağı reklamı
oluşturularak, katılımcıların uygulamalı öğrenimini pekiştirmeye gayret edilecektir.

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • Niteliksel araştırmanın markalar için giderek neden önemli olduğunu ve daha çok tercih edildiğini
 • Tüketicilerin karar verme süreçlerinin daha iyi anlaşılabilmesi ve doğru bilginin temin edilebilmesi için soruların nasıl sorulması gerektiğini
 • Doğru iletişimin kurulabilmesi için doğru tekniklerin nerede ve ne zaman etkili bir şekilde nasıl uygulandığını

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • Excel konusunda deneyimi olmayanlara bile en üst seviyeye kadar çıkma imkânı edineceksiniz.
 • Ayrıca katılımcıların eğitim ile, Excel programının çalışma mantığı anlayarak tablolar oluşturulabilmesi, birden fazla tablo arasında ilişki kurulabilmesi, tabloların çıktılarını alınabilmesi, fonksiyonlarla basitten ileri seviyeye hesaplamalar ve işlemler yapılabilmesi,  verileri grafiklerle görselleştirebilmeleri, her türlü raporlama yapabilmeleri, seçilmiş konular üzerinde senaryolar geliştirebilmeleri ve analizler yapabilmeleri sağlanacaktır. 

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • Proje Yönetimi Yazılımı eğitimi ile katılımcıların projelerini planlamayı, yürütmeyi, izleme ve kontrolü, kapatma çalışmalarında, gereken becerilerin kazandırmayı hedeflemektedir.
 • Ayrıca yazılımın neleri kontrol ettiği,  25 adımlık bir projenin yazılım ile tüm süreçlerinin yapılması, kurumun veya katılımcıların belirlediği bir projenin, proje grupları ile birlikte planlama çalışmalarının yapılması, sunum gerçekleştirmesi beklenmektedir.

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • Eğitim ile katılımcıların, kendi kuruluşlarının süreçlerini belirleyebilmesi; süreçleri; iş süreçleri, destek süreçleri ve yönetim süreçleri olarak sınıflandırabilmesi, yönetmesi hedeflenmektedir.
 • İlişkilendirerek süreç haritaları çizebilmesi, hiyerarşik olarak alt kademelere kadar yayabilir düzeye gelmelerini amaçlanmaktadır.

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • Kendiniz ile yüzleşeceksiniz.
 • Kendinizi tanıyıp seveceksiniz.
 • Atölye sonucunca öfke ve nefretinizin nedenlerini öğreneceksiniz.

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • İnsan kaynakları yönetimi gelişim sürecinin anlaşılması ve personel yönetimi ile farklılıkları ortaya koyabilmek, insan kaynakları planlama ve iş analizi süreçlerinin önemini kavrayacaksınız ve bunları uygulayabilecek yetkinliğin edineceksiniz.
 • İnsan kaynakları işlevlerinden hizmet içi eğitim ve kariyer planlama konularında uzman olacak ve iş değerleme ve ücret yönetimi süreçlerini öğrenerek insan kaynakları uygulamalarını değerlendirebileceksiniz.

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • İnsan Kaynakları Planlamasının İşe Alım/Seçme-Yerleştirme Süreci ve buna bağlı Mülakat Yetkinlikleri ile programını yapabilme becerilerini kazanacaksınız.
 • Mülakat, seçme ve değerlendirmede yapabileceksiniz.
 • Şirket içinde doğru ve gerekli bölümlere seçme ve değerlendirmenin ne şekilde yapılması gerektiğinin bileceksiniz.

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • İşletmelerin geleneksel ve artık çağımızın gerekliliklerine cevap veremeyen yönetim anlayışlarından kurtulmalarını ve bütün çalışanları, birimleri ve paydaşları ile beraber kurumsal sürdürebilirlik ilkelerini benimsemeleri sağlanacaktır.
 • Eğitim, işletmelerin kurumsal sürdürülebilirlik anlayışını kurum içinde yaygınlaştırmasını, hedeflerini bu doğrultuda belirlemesini ve tüm faaliyetlerinde kurumsal sürdürülebilirlik modeline hızlı bir geçiş yapmasını amaçlamaktadır.

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • Temel yönetim yetkinliklerinin gelişimini sağlamak.
 • Kurumsal iletişim becerileri geliştirmek.
 • Sorumluluk almayı öğrenmek.
 • Kişisel gelişim analizi ile güçlü ve gelişen yönlerin fark edilebilmesini sağlamak.
 • Kurum hedeflerine uygun ekip yönetimi becerileri edinmek.

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • Proje hedeflerinin ve amacının doğru belirlenmesi,
 • Projede zaman yönetiminin önemi,
 • Proje kapsamının belirlenmesi,
 • Projelerin nasıl gözden geçirileceği, izleneceği ve dokümante edileceği,
 • Başarı kriterleri, kontrol ve onay noktaları belirlenmesi, gerekli durumlarda nasıl değiştirileceği,
 • Gerçekleşenlerle ilgili kayıtların tutulması,
 • Proje referans noktalarının hazırlanması katılımcılarımız öğrenecektir.

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • Kurumun ve eğitim alan kişinin finans alanındaki bakış açısını stratejik ve yenilikçi bir seviyeye taşımasına yardımcı olmak.
 • Liderlik ve iletişim becerilerini geliştirerek, yönetim kademelerinde ihtiyacı olabilecek yetkinlikleri güçlendirmek.
 • Analiz, raporlama ve planlama teknikleri hakkında güncel bilgi kazandırmak.
 • Finans ve Mali İşler Yöneticilerinin sahip olması gereken yetkinlikleri aktarmak.
 • Eğitime katılan kişinin firmanın hedeflerine ve başarısına katkı sağlayabilecek finans stratejisi ve planı oluşturma yetkinliklerini geliştirmek.
 • Küresel ekonomi ve finans dünyası ile ilgili bilinmesi gereken ve pratik bilgileri kazandırmak.

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • E-ticaret sitelerinin planlanması yapmayı öğreneceksiniz.
 • E-ticaret siteleri nasıl yönetilir sorusuna cevap bulacaksınız.
 • E-ticaret taktik ve stratejilerini kavrayacaksınız.

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • İş dünyası ve iş yönetimi ile ilgili temel teknik ve kavramlar konusunda bilgi sahibi olur, bu teknik ve kavramların nasıl uygulayacağını kavrar.
 • İşletme mikro ve makro çerçevesi arasındaki bağlantıları açıklayabilir.
 • Bir işletmedeki temel fonksiyonlarını, bu fonksiyonların işletmenin işleyişi ve stratejilerine etkisini değerlendirebilir.
 • İşletme kararlarına yönelik analiz yapabilir.
 • İş dünyasındaki güncel kavramları tanımlayabilir,
 • İşletmeyi geniş bir perspektif ile değerlendirebilir.

Bu Eğitimle Neler Kazanacaksınız?

 • Kurumsal iletişim alanında stratejik bakış açısı geliştirebileceksiniz.
 • Dijital pazarlama stratejileri ve trend yaklaşımlar hakkında güncel bilgileri kazanıp, değişime hazırlanacaksınız.
 • Kurumun hedeflerine uygun pazarlama stratejisi oluşturabilip, geliştirme konularında gelişmiş yetkinlikler edineceksiniz.
 • Marka yönetiminin kurum için önemini kazanacaksınız.
 • Dijital dünya (özellikle pandemi sonrası) , değişen insan davranışları ve farklılaşan piyasa hakkında gelişmiş bilgiler edineceksiniz.