Eğitimin ilk dersi ücretsiz!

Alanla ilgili geçmiş bilgi birikimi olmayanların, eğitim sonunda temel araştırma ve istatistik bilgisine sahip olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanan program, mevcut teorik bilgilerini pekiştirmek ve veri analizi için sıklıkla başvurulan SPSS programını öğrenmek isteyenler için en temelden başlayarak, istatistik testlerine doğru kademeli bir şekilde ilerliyor. Eğitimin son bölümünde örnek veri setleri üzerinden uygulamalar yapılıyor.

Toplam 20 saat
Eğitim sonunda sınav ve (dijital, paylaşılabilir) sertifika imkanı

Eğitim en az 10 kişi ile yapılacaktır!

Eğitim ücretimiz (havale veya kredi kartı tek çekim için) 752 TL (KDV dahil).  Kredi kartıyla 12 aya kadar taksit imkanı bulunuyor.

1. GÜN  BİLİMSEL ARAŞTIRMA
Araştırmada Analiz Birimleri
Araştırmada Zaman Boyutu
Araştırma Tasarımı
PROBLEM TANIMLAMA
Literatür Taraması
Değişkenler
Hipotez
KAVRAMSALLAŞTIRMA VE OPERASYONELLEŞTİRME (ÖLÇME)
Ölçme Düzeyleri ve veri analizindeki önemi
GÜVENİRLİLİK VE GEÇERLİLİK
EVREN VE ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ
NİTEL VE NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Nicel (Kantitatif Araştırma Yöntemleri)
Deney Yöntemi
Anket Türleri
Anket Soru Türleri
Nitel (Kalitatif Araştırma Yöntemleri)
Odak Grup
Kalitatif Araştırma Soru Türleri

VERİ ANALİZİNE YÖNELİK TEMEL KAVRAMLAR
Betimleyici İstatistik
Frekans Dağılımları
Merkezi Eğilim Ölçüleri (Ortalamalar, Dağılım Ölçüleri)
Çıkarımsal İstatistik
Normal Dağılım
Standart Normal Dağılım
Hipotez Test
NİCEL VERİ ANALİZLERİNİN SINIFLANDIRILMASI (HANGİ VERİ İLE HANGİ HİPOTEZ TESTİ YAPILIR)
Fark Testleri ve İlişki Testleri
SPSS PROGRAMIN TANITIMI (GENEL MENÜ BİLGİSİ VE VERİ GİRİŞİ)

2. GÜN  TEMEL FARK TESTLERİ (Parametrik Testler ve Parametrik Olmayan Testler)
NORMALLİK VARSAYIMLARI
(Normallik Varsayımının Nedenleri, Normalliğin Değerlendirilmesi, Histogram, Steam and Leaf Plot, Box Plots, P-P Plots- Q-Q Plots, Eğiklik Basıklık
Kİ-KARE (Temel Varsayımlar, Yate’s Correction, Ki-kare Uyum İyiliği)
T-TESTİ (Temel Varsayımlar, Tek Örneklem T-Testi, Bağımsız Örneklemler T-Testi, Mann Whitney U Testi, Eşleştirilmiş Örneklemler T-Testi, Wilcoxon İşaret Sıralama Test, Mc-Namer Testi)
ANOVA (TEK YÖNLÜ VARYANS ANALİZİ)
(Temel varsayımlar, Post-Hoc Testleri, Kruskal-Wallis Testi)

3. GÜN  KORELASYON-REGRESYON-HİYERARŞİK REGRESYON (Korelasyon, Regresyona giriş, Varsayımlar, Basit Regresyon , Çoklu Regresyon, Hiyerarşik Regresyon)
FAKTÖR ANALİZİ
(Açımlayıcı Faktör Analizi, Faktör Analizi Varsayımları, Monte Carlo, SPSS Çıktısının Yorumlanması, Değişkenlerin Faktörlere Atanması, Yeniden Kodlama, Cronbach’s Alpha, Faktör Skoru Hesaplama Yöntemleri, Faktör Analizi Süreci, Akışı, Örnek Raporlama)

Örnek veriler üzerinden fark ve ilişki testi örnekleri uygulamalı çözümleri

4. GÜN  SPSS Uygulamaları

Yaklaşan Eğitim Programları

Dijital Pazarlama

Sosyal Medya ve Topluluk Yönetimi

Influencer Olmak!

Anlamlı Amaç Organizasyon Dönüşümü Eğitimi (Önce Vicdan)

Dijital Dönüşüm

Araştırma Okur Yazarlığı

Diğer Eğitimlerimiz

Pazarlama Bilimi

Kanıta dayalı pazarlama hakkında…

İletişim ve Medya

Kurumsal iletişimden influencer geliştirmeye kadar tüm eğitimler…

Araştırma/Veri

Veri analitiği, araştırma okur yazarlığı, içgörü…