Pazarlamanın eski zamanlarında piyasaya ürün odaklı bir anlayış hakimdi. Önemli olan mümkün olduğu kadar çok ve verimli üretim yapmaktı. ‘Her arz talebini yaratır’ diye düşünülüyordu. Daha sonra ‘Çok satış, çok kar getirir’ düşüncesine dayanan, reklam ve kişisel satışın ön plana çıktığı ‘satış odaklı ‘ yeni bir devir başladı. Ve sonunda hala devam eden yeni bir döneme girdik.

Artık pazarlamanın odağında tüketici var. Artan iletişim ve ulaşım olanaklarıyla tercih imkanı genişleyen tüketiciler artık çok daha seçici.  Bu eğitimde yeni dönemin tüketim ve tüketici dinamiklerini anlayacak, tüketim alışkanlıklarını analiz edebilecek ve tüketicinin içinde bulunduğu şartları anlayabileceksiniz.

Online eğitim ücreti: 472 TL ( KDV dahil).  Kredi kartına 12 aya kadar taksit imkanı.

Misafir Hoca: Prof. Dr. Yavuz Odabaşı

Eğitim Konuları:

• Modern ve Postmodern Kavramları Nedir?
• Postmodern Pazarlama: Pazarın Tüketici Odaklı Haline Dair Açılımlar
• “Yapıyor Gibi Görünelim Başkalarından Geri Kalmayalım” dan “Yapalım Görelim”

• Postmodernizmde Marka ve Sembolik Tüketim
• Postmodern Reklam ve Pazarlama İletişimi
• Küreselleşme-Postmodernizm-Dijitalleşme

Eğitim sonunda katılım belgesi.

Kaynakça

Solomon, Michael, Marketers,Tear Down These Wall!: Liberating the Postmodern Consumr,N.York: Bookbaby, 2018

Odabaşı,Yavuz, Postmodern Pazarlamayı Anlamak: Değişimler, Yönelimler, Esintiler, The Kitap, İstanbul, 2019

Sözer, Edin Güçlü, Postmodern Pazarlama, Beta Yayınları, İstanbul ,2009

Yaklaşan Eğitim Programları

Araştırma Okur Yazarlığı

Influencer Olmak!

Anlamlı Amaç Organizasyon Dönüşümü Eğitimi (Önce Vicdan)

Dijital Dönüşüm

E-ticaret Marketing: İçgörüden Stratejiye

Diğer Eğitimlerimiz

Pazarlama Bilimi

Kanıta dayalı pazarlama hakkında…

İletişim ve Medya

Kurumsal iletişimden influencer geliştirmeye kadar tüm eğitimler…

Araştırma/Veri

Veri analitiği, araştırma okur yazarlığı, içgörü…