Prof. Dr. Suzan Duygu BEDİR ERİŞTİ - İletişim Bilimleri Enstitüsü

Login

Register

Login

Register

Prof. Dr. Suzan Duygu BEDİR ERİŞTİ

Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi

MESAJ GÖNDER

1

EĞİTİMLER

0

OYLAMA

Ana Sayfa Eğitmenler

Prof. Dr. Suzan Duygu BEDİR ERİŞTİ

Sanat eğitimi profesörü olan Suzan Duygu Bedir Erişti lisansüstü eğitimini Anadolu Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 2000 yılından bu yana Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Uzmanlık alanına dayalı olarak uzun yıllardır üniversitenin farklı bölümlerinde lisans ve lisansüstü düzeyde görsel iletişim, görsel algı, görsel araştırma yöntemleri, a/r/tografik araştırma, tasarım tabanlı araştırma, dijital öyküleme ve oyunlaştırma, post-nitel ve sanat temeli araştırma yöntemleri, kültürlerarası etkileşim, kültürel uyum, çok kültürlü topluluklar temelinde dersler vermekte ve tezler yürütmektedir. Araştırma ilgi alanları sanat eğitimi ve toplumsal yapı, sosyo-kültürel süreçler ve öğrenme, informal öğrenme ortamlarında öğretim programı uygulamaları, görsel kültür ve görsel pedagoji, dijital görsel kültür, kültürlerarası etkileşimler, yeni medya, görsel iletişim tasarımı konularını kapsamaktadır. Prof. Dr. Erişti’nin Kanada, Amerika ve Norveç’te uluslararası olarak bir dizi araştırma iş birliğine dayalı çalışmaları yer almaktadır. Çalışmalarında çoğunlukla işbirlikçi ve topluluk temelli yapılar aracılığıyla sanat pratiğine dayalı araştırma yöntemlerini nasıl yürütebileceğimizi sorgulamaktadır. Uluslarası iş birlikleri çerçevesinde dünyanın önde gelen sanat eğitimci ve program geliştirme uzmanları ile çalışmalar gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. Rita L. Irwin, Prof. Dr. Kerry Freedman, Prof. Dr. Paul A. Duncum ile TÜBİTAK destekli çok sayıda çalışması bulunmaktadır. Akademik çalışmalarının yanında sektörel katkı bağlamında eğitimci, araştırmacı ve uzman kimliği ile katkı verdiği çok sayıda kuruluş vardır. Uluslararası bir bakış açısını hem çalışmalarına hem araştırmalarına yansıtmayı amaçlayan Suzan Duygu Bedir Erişti’nin sanat temelli araştırma yöntemleri çerçevesindeki ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmaları ve projeleri yer almaktadır. Aynı zamanda bu projeler kapsamında ulusal alan yazına önemli katkılar sağlayan yayınları dikkati çekmektedir. Bu yayınlardan öne çıkanlardan birisi Türkiye’de ilk defa ele alınan bir yöntemsel paradigma çerçevesinde yayınlanan “Görsel Araştırma Yöntemleri” kitabıdır. Bu kitabın editörlüğünü yapan Erişti hem yazar hem de çevirileri ile kitaba katkı sağlamıştır. Söz konusu kitabın, kendi alanlarında nitelikli akademik yaşantılara imza atan uluslararası bir yazar topluluğunun katkısı ile oluşması önemli bir noktadır. Ayrıca uzun yıllardır görsel iletişim tasarımı sürecine ilişkin verdiği dersler ve gerçekleştirdiği çalışmalardaki deneyimlerini Yeni Medya ve Görsel İletişim Tasarımı kitabında ortaya koymuştur. Editörlüğünü yaptığı son yayını ise yine Türkiye’de alan yazına katkı sağlama amacı taşıyan “A/r/tografi: Uygulama Tabanlı Araştırma Yöntemi’ kitabıdır. Bu kitapta British Columbia Üniversite’sinden Prof. Dr. Rita L. Irwin ile ortak editörlük gerçekleştirmiştir. Erişti’nin Prof. Dr. Paul A. Duncum ile ortak çalışma yürüttüğü “Görsel Pedagoji” odaklı çalışması da devam etmektedir. Prof. Dr. Erişti sanat ve sanat eğitimi alanında gerçekleştirdiği çalışmaları çerçevesinde Ulusal Görsel Sanatlar Eğitimi Derneği 2016 yılın akademisyeni ödülünün sahibidir. Ayrıca hem kendi üniversitesi hem de ulusal kamu kuruluşlarından aldığı çok sayıda başarı ödülü yer almaktadır. Erişti’nin ulusal ve uluslararası çok sayıda makalesi de bulunmaktadır.
Any review founded
EĞİTİM
FİYAT

Proje Odaklı Yaratıcı Problem Çözme: A/r/tografi

₺ 656

GÖRÜNTÜLE

Lokasyon : İstanbul

İletişime Geç