Tüketim Davranışını Anlamak!

İnsanın doğasını ve çağlar boyunca sürdürdüğü evrimsel yolculuğu anlayarak, Starbucks veya Coca
Cola’nın neden tüketim ürününden çok daha fazlası olduklarını, insanların zihinlerindeki anlamlarını
ve onlarla ilintili hikâyeleri çözümleyebiliriz.

Yaşam oyununda insanın önce hayatta kalması gerekiyordu. Daha sonra çevresinde karşılaştığı
sorunlara uyum sağlayarak ileride yaşayacağı sorunlar için çeşitli hesaplama mekanizmaları geliştirdi.
Günümüz tüketicisinin karar verme süreçlerinin altında insanın biyolojik temelleri ve toplumsal
hayattaki ilişkileriyle şekillenen bu mekanizmalar yatıyor. İş ve pazarlama dünyası, insanı tarihsel
serüveni ve çevresine yüklediği kültürel anlamlarla birlikte ele alarak hangi iletişimin evrensel
düzeyde aktarılacağına veya alternatif stratejilere karar verebilir. Müşteri memnuniyetini sağlayabilir,
farklı kültürden pazarlarda hangi reklam mesajlarına yer vereceğini belirleyebilir.

Günümüzde hâlâ modern kabileler içinde yaşıyoruz ve aynı zamanda evrimci psikolojinin belirttiği
üzere dünyaya boş bir zihinle gelmiyoruz. Sosyal ilişkilerimizi, yıllar boyunca edindiğimiz hesaplama
mekanizmalarının üzerine inşa ediyoruz. Bilişim çağında bu denli karmaşık bir canlı olan insanın
tüketim davranışına bilimsel bir kesinlikle yanıt vermek için büyük veri tabanlarından yararlanıyoruz,
çeşitli tetikleyicileri açığa çıkarmaya çalışıyoruz. “Veri Temelli Davranışsal Pazarlama” dersimizde
evrimci psikolojinin bulgularını inceliyor, gelişen sosyal veri teknolojilerinin pazarlama stratejileri için
öneminden bahsedeceğiz.

Bilgi ve başvuru için: https://ibe.com.tr/veri-temelli-davranissal-pazarlama-bilgi-basvuru/

Kaynakça:
1. İnsanlarda ve Hayvanlarda Baskınlık ve Saldırganlık, Henry R. Hermann. The Kitap.
2. https://www.nirandfar.com/the-secret-marketing-power-of-evolutionary-psychology/