Proje Odaklı Yaratıcı Problem Çözme:A/r/tografi - İletişim Bilimleri Enstitüsü

Login

Register

Login

Register

İndirim!

Proje Odaklı Yaratıcı Problem Çözme:A/r/tografi

656.00

A/r/tografi: Araştırma ve geliştirmenin standartlaştırılmış kriterlerini yıkarken (disrupt) anlamanın alternatif yollarını bulmaya ve harekete geçirmeye yarayan sanat temelli bir araştırma yaklaşımıdır. Uygulama Tabanlı Araştırma Yöntemi olarak isimlendirilen a/r/tografi ile katılımcıların çalışma hayatında bireysel ya da grup performansına dayalı olarak proje odaklı düşünce geliştirmede öznel yeterlikleri fark etme ve uygulamaya ilişkin farkındalık kazanmaları hedeflenmektedir.

Katılımcıların kazandıkları yeterliklerin yaratıcı problem çözmede kullanılması  planlanmaktadır.

Programın odak noktası, öznel sorgulamaya dayalı iletişim kurmak, öznel sorgulamaya dayalı öznel bakış açıları çerçevesinde seçicilik geliştirmek ve düşünceyi a/r/tografik bakış açısı ile eylemselliğe dönüştürmektir. Ayrıca program katılımcıların gereksinimleri temelinde öznel sorgulama geliştirmeye yönelik yaratıcılık sergilemeleri için kapsayıcı bir süreci içermektedir.

1. Modül: Öznel Sorgulama
2. Modül: Yeni Yollar Yaratma Süreci
3. Modül: Öznel Proje Yapılandırma
4. Modül: Öznel Projede Gelişimsel Değerlendirme
5. Modül: Öznel Proje Odaklı Yansıtma ve Paylaşım

Bu Eğitim ile Ne Kazanacaksınız?

Düşünceyi prototipleme becerisi
Düşünceyi eyleme dönüştürme becerisi
Düşünceyi politikaya dönüştürme becerisi
Proje temelli ivme organize etme ve sürdürme
Kültürel inovasyon
Kültürel kapsayıcılık
Sosyal dönüşüm ve kamu yararı
Topluluk temelli dönüşümü yönetmek (etik-eşit)
Sosyal değişimde hayati paydaş olma yollarını keşfetme
Yükselen topluluk değerlerini fark etme ve sektörel bağlamda değerlendirme

Bu Eğitim Kimin İçin?

Yöneticiler

İletişim, medya ve reklamcılık sektörü çalışanları

Ar-Ge Çalışanları

STK Proje yöneticileri

Kaynakça/Okuma Listesi

Springgay, S., Irwin, R. L., Leggo, C., Gouzouasis, P. (2008). Being with A/r/tography, Sense Publisher.
Bedir Erişti, S. D. & Irwin, R. L. (Eds.) (2021). A/r/tografi: Uygulama Tabanlı Araştırma Yöntemi, Pegem Akademi, Ankara.
Bedir Erişti, S. D. (Ed.) (2020). Görsel Araştırma Yöntemi: Teori Uygulama Örnek, Pegem Akademi, Ankara.