İBE’de Eğitim

Pazarlama ve Reklam

Kanıta dayalı pazarlama ve reklam yaklaşımı hakkındaki eğitimlerimiz…

İletişim ve Medya

Kurumsal iletişimden influencer geliştirmeye kadar tüm eğitimler…

Araştırma/Veri Analizi

Araştırma ve verilerle anlamlı sonuçlar çıkarmak için gerekli eğitimler…

Yönetim ve Liderlik

Yönetim, liderlik ve yöneticilik hakkındaki tüm eğitimler…

Çözümlerimiz

Akademik danışmanlarımız ve sektörel deneyimimizle sorunlarınızı şu alanlarda çözüyoruz:

Reklam, Marka, Kurumsal
İletişim ve Aktivasyon

Pazarlama, Satış ve
Müşteri Deneyimi

Organizasyon, Kültür
ve Dönüşüm

Organizasyon, Kültür
ve Dönüşüm

Araştırma ve Stratejik Aksiyon Raporlama

Reklam

Pre-test, post-test gibi reklam araştırmaları  hizmetlerimiz…

Fokus Grup

Detaylı odak grup araştırmaları hizmetlerimiz…

Marka Sağlığı

Markanızın sağlığı için gerekli araştırma hizmetleri…

Ad Hoc ve Diğer

Ad hoc, U&A ve diğer araştırma hizmetlerimiz…

İlham Al

Öykümüz

Yönetimde, eğitimde ve araştırmada önce kanıta bakan bilimsel bir gelenekten geliyoruz…

Prof.Dr. Ali Atıf Bir tarafından kurulan enstitü, kanıt, sonuç ve çözüm  odaklılığıyla eğitim, araştırma ve yönetim, pazarlama ve marka danışmanlığı dünyasına farklı bir  yaklaşım getiriyor.

Kısıklı’daki enstitü kampüsünde 5 derslik, 1 disruptive toplantı odası, 1 youtube ve fokus grup araştırma laboratuvarı ve ortak çalışma alanı bulunuyor.  Enstitüde üst seviye bireysel ve kurumsal yönetim, iletişim, pazarlama, medya, araştırma, istatistik, veri analizi  konularında uzaktan, örgün ve hibrid eğitimler veriliyor. İş dünyasının gelişimine yaratıcı webinerle katkıda bulunuluyor.

“Önce Vicdan” diyerek  toplumsal değer yaratmak için faaliyet gösteren işletmelere “insan odaklı” ve  yaratıcı projeleriyle yön verecek enstitü, “Önce Vicdan” diyerek çok  özel bir programla Stratejik Yönetim ve İletişim Yönetimi Eğitimleri ücretsiz vererek Türkiye STK’larnı güçlendirmeye çalışıyor.

İletişim ve İşletme  Bilimleri Enstisü’nün yani İBE’nin mottosu, misyonunu anlatır:

Kanıta bak, bilimi seç!

Değerlerimiz

Manifestomuz!

 

– Bilimi seçiyoruz, kanıta bakıyoruz!

– Eğitim, araştırmaya dayalı verilerle edinilmiş, yenilikçi modellerin yayılmasını hedefliyoruz.

– İnsana odaklanıp insanı odaklayan iş modeli dönüşümüne yöneliyoruz!

– Amaç sadece eğitim ve diploma vermek değil; bilgiden bilgi üretebilme ve yeni bilgiyi yayabilme yetisi sağlamak!

– Güçlendirmeye ama sürekli güçlendirmeye inanırız!

Referans Markalarımız

İş Ortaklarımız

Yayınlarımız