İşin Geleceğinde Dinamik Yetenek Tahsisinin Önemi İşin Geleceğinde Dinamik Yetenek Tahsisinin Önemi İşin Geleceğinde Dinamik Yetenek Tahsisinin Önemi İşin Geleceğinde Dinamik Yetenek Tahsisinin Önemi

İşin Geleceğinde Dinamik Yetenek Tahsisinin Önemi

İşin Geleceğinde Dinamik Yetenek Tahsisinin Önemi

İşin Geleceğinde Dinamik Yetenek Tahsisinin Önemi

 

Şirketinizin Sahip Olduğu Yetenekleri Nasıl En Etkili Şekilde Tahsis Edebilirsiniz?

 

Şirketler COVID-19 pandemisinin etkileri ile birlikte, işlerin geleceğinde dinamik yetenek tahsisinin giderek önemli olduğunu fark ediyor. İş modellerindeki aksaklıklar göz önüne alındığında; kuruluşlar hibrit ekiplerin nasıl daha iyi işlev görebileceği, hangi yeni becerilere ihtiyaç duyulacağı ve geleceğin iş gücünün daha geniş perspektifte nasıl görüneceğini kavramaya çalışıyor. Değişen sistemlere adapte olunamaması durumu,ö zellikle organizasyonlar için yüksek değer arz eden durumlarda, sahip olunan yeteneklerin nasıl pozisyonlandıracağına dair problem oluşturuyor.

 

Pandemi, kuruluşların en az on yıldır inşa edilen üç uzun vadeli yetenek eğilimine yanıt verme baskısını da artırdı. Eksiklikleri kuruluşlar için problem yaratan, kazandırılması/geliştirilmesi gereken yetenekleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkün:

 

 📌 Kurumlar ihtiyaç duydukları becerilere sahip çalışanları bulmakta zorluk çekiyor.

📌 Değişen ve belirsiz durumlara hızla adapte olabilme becerisi büyük önem arz ediyor.

📌 Esnekliğin bütün iş süreçlerinin içine nüfuz eden bir beceri olması gerekiyor.

 

 🎯 İş Akışı Modeli (Flow To Work Model)

 

İş akışı modeli, yukarıda vurgulanan yetenek problemlerinin tümünün çözümünde önemli rol oyna, etkili bir organizasyonel yanıttır. Şirketler, eksiklik çektiği yetenekleri en yüksek öncelikli işlere dağıtarak, organizasyonun sadece birkaç bölümünde değerli becerilerin toplanmasının yarattığı verimsizliği önleyebilirler. Bu modelin başarı ile uygulanması, kuruluşların gelişen önceliklere dayalı olarak yetenekleri yeniden tahsis etmek ve dağıtmak için mekanizmalar oluşturmasına bağlıdır. İş akışı modeli müşteri veya iş talebindeki değişimler de dahil olmak üzere dış değişikliklere hızla yanıt vermesi açısından kuruluşları bir adım öteye taşır. Esnek ekiplerin oluşturulmasıyla, rolleri gerektiğinde farklı ekiplerde farklı roller oynayan bireylere dağıtmanın önü açılmış olur. Bu sayede çalışanların sahip olduğu beceriler ile üstlendikleri iş arasındaki uyum en verimli seviyeye çıkarılır.

 

🎯Kritik Başarı Faktörleri

 

Esnek dağıtım modelinin çalışmasını sağlamak, grupları beceri havuzları halinde yeniden yapılandırmaktan fazlasını gerektirir. Aynı zamanda, organizasyonun bazı stratejik ve insan süreçlerini değiştirmesi gerekliliğini doğurur. Örneğin; işe akış modellerinin başarısı, kuruluşa ve bireylere farklı iş parçalarına öncelik vermede yardımcı olacak net bir etkileşim ortamı yaratılmadığında düşer. Bu düşüşün en önemli sebebi, organizasyonun çeşitli bölümlerinde çalışan insanların sahip oldukları zaman üzerinde rekabet eden taleplerin varlığıdır. Başarıyı sağlayabilmek ve sürdürebilmek için aşağıda sıralanan maddelerin stratejik olarak kurgulanması sürecine özenle yaklaşılması gerekmektedir.

✅ İşi süreçlerini anlamak ve önceliklendirmek,

✅ İyi tanımlanmış çalışma yöntemleri oluşturmak,

✅ Açık sorumluluk tanımları yaratmak.

 

Doğru Yetenek Tahsisini Edinmek İçin: Dijital Dönüşümde İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimi sizlerle.

 

McKinsey & Company tarafından yayınlanan makalenin tamamına ulaşmak için linke tıklayınız.